Flygrossing trenažööri kasutatakse:

  • jõu, vastupidavuse ja koordinatsiooni arendamiseks
  • vaba aja sisustamiseks
  • sportlaste poolt enda spordiala tehnika arendamiseks ja parandamiseks
  • hirmufaktori kaotamiseks;
  • spordiala tehnika keeruliste elementide õppimisel
  • kukkumishirmu vähendamiseks
  • sõjaväelaste, politseinike, lendurite, langevarjurite jpt treeningvahendina
  • puuetega ( ka nägemis- ja kuulmispuudega) ning traumajärgselt vigastatud inimeste treenimiseks
  • teatrites, vaatemängudes, kontsertidel nii taustefekti kui ka iseseisva täisprogrammina


Voog. Tee ise koduleht!